Výpočet zón srdcového tepu

K efektívnemu tréningu predchádza správne nastavenie vášho športového zariadenia fitness náramku alebo športestera. Správne nastavenie tepových zón alebo úrovní srdcového tepu je jedným z dôležitých nastavení. Môže sa nastaviť priamo v hodinkách alebo v mobilnej aplikácii, ktorá modifikuje nastavenia fitness náramku alebo športtestera. Väčšina zariadení dokáže tieto hodnoty nastaviť automaticky, po zadaní osobných údajov akými sú vek, váha, výška. Je však dobré vedieť ako sa tepová frekvencia dá stanoviť pomocou výpočtu. Treba si tiež uvedomiť, že podľa toho v ktorej tepovej zóne sa pohybuje váš tep počas tréningu, taký účinok má váš tréning na kondičku.

Garmin Forerunner 935Polar A370

Hodnota maximálneho srdcového tepu: TFmax alebo MaxHR

Výpočet: hodnota 220 - osobný vek = max hodnota tepu v bpm (príklad: 220 - 35 = 185 bpm) [bpm - beats per minute - úderov za minútu]

Tento výpočet samozrejme neberia v úvahu vašu telesnú kondíciu a preto niektoré zo športtesterov umožňujú spustiť tzv. fitness alebo stress test, ktorý ukáže presnejšie hodnoty.

Hodnota minimálneho srdcového tepu: TFmin, MinHR alebo RHR (Resting Heart Rate - kľudový srdcový tep)

Zistíte napríklad ihneď po prebudení pomocou pulzomera alebo po 5 min. odpočinku a zmeraní pomocou snímača tepu. Vykonajte takéto merania opakovane počas pár dní a zoberte do úvahy priemernú hodnotu. Takže napríklad výsledky 5 meraní: 60, 58, 55, 65, 63 tj. priemerná hodnota 60,2 bpm ~ 60 bpm.

Hodnota tepovej rezervy: HRR, MTR

Výpočet: MaxHR - MinHR = HRR (185 - 60 = 125 bpm)

Táto hodnota je dôležitá pre správne nastavenie tepovej záťaže, zóny počas cvičenia. Napríklad ak chcete schudnúť, čo zodpovedá 60% záťaži z HRR výpočet bude vyzerať nasledovne:

Osobný tep pre chudnutie = HRR * 0,6 (zvolených 60%) + MinHR po dosadení hodnôt [ 125 * 0,6 + 60 = 135 bpm ] tj. ak chcete schudnúť počas cvičenia, váš tep by ste mali držať na úrovni 135 úderov za minútu.

Prehľad tepových zón a účinok na telesnú kondíciu

popis-zon-srdcoveho-tepu

K tomu, aby ste vedeli udržať váš srdcový tep počas cvičenia na zvolenej hodnote vám bude pomáhať fitness náramok alebo športtester s meraním tepu, či už pomocou optického merania na zápästí alebo pomocou hrudného snímača.

Držíme prsty, aby ste si nastavili váš tréning efektívne a dosiahli vytýčený osobný cieľ.

Autor © Fitendo.sk