Reklamácia

Reklamácia tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kompletné a platné všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu fitendo.sk nájdete na nasledujúcom odkaze - VOP.

Postup pri reklamácii tovaru
 
Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
 
* Vyplňte formulár, ktorý nájdete na tejto linke, kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo nákupného dokladu a popis závady.
* Pošlite e-mail na adresu eshop@fitendo.sk alebo nás kontaktujte telefonicky, kedy bude dohodnutý ďalší postup.
* Pošlite tovar najlepšie kuriérom (urýchlite doručenie a sprocesovanie reklamácie) na adresu sídla spoločnosti spolu s vyplneným formulárom, záručným listom - doklad o kúpe.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote oznámil odstúpenie od zmluvy predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu eshop@fitendo.sk alebo písomne na adresu sídla predávajúceho.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy využite formulár, ktorý nájdete na tejto linke.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Tovar pošlite na adresu sídla spoločnosti spolu s vyplneným formulárom, záručným listom a dokladom o kúpe.